Φορείς Υλοποίησης

Επιστημονική Επιτροπή

Τερψιχόρη Κόρπα Δρ. Ψυχίατρος Παιδιού και Εφήβου Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Μονάδας Διαταραχών Προσοχής – Μάθησης , Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”, Πρόεδρος ΕΕΜ ΔΕΠΥ

Παναγιώτα Περβανίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, &Υπεύθυνη Μονάδας Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α΄ Παιδιατρικής  Κλινικής  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χριστίνα Κανακά - Gantenbein Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Διευθύντρια Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στην έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση, παραπομπή, διαγνωστική αξιολόγηση, διαχείριση και αντιμετώπιση περιπτώσεων νηπίων, παιδιών και εφήβων που παρουσιάζουν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).
Στα οφέλη για τους εκπαιδευόμενους, πλην της χορήγησης του Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνονται:
    Βελτίωση των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων στην   έγκαιρη και έγκυρη αναγνώριση, διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ.     
    Δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και στρατηγικών μεταξύ των εκπαιδευομένων διαφόρων ειδικοτήτων μέσω διάχυσης της γνώσης με απώτερο στόχο την θέσπιση ενιαίων κριτηρίων παραπομπής, ανίχνευσης, διαγνωστικής αξιολόγησης και διαχείρισης της ΔΕΠΥ νηπίων, παιδιών και εφήβων.
    Μεγαλύτερη εστίαση στην έγκαιρη ανίχνευση και στην έγκυρη διαγνωστική εκτίμηση μέσω της χρήσης διεθνώς αναγνωρισμένων πακέτων εργαλείων αξιολόγησης και διαχείρισης της ΔΕΠΥ σε νήπια, παιδιά και εφήβους.

Περιγραφή

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει 8μηνη διάρκεια, με αναλυτικό πρόγραμμα 100 εκπαιδευτικών ωρών που κατανέμεται σε 25 εκπαιδευτικές ενότητες.
Συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις θεωρητικής εκπαίδευσης, μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας και εξάσκηση των εκπαιδευομένων (ως εποπτεία σε κλινικές περιπτώσεις, βιωματικές ασκήσεις, επίδειξη τεχνικών παρέμβασης και παρακολούθηση περιστατικών μέσω βίντεο).
Παρέχεται ανά ενότητα ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, που συμπεριλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, ερωτηματολόγια, υποδείγματα αξιολόγησης και θεραπευτικών παρεμβάσεων.
Γενικές Αρχές, Διαγνωστική Ταξινόμηση, Αιτιολογικοί παράγοντες στη ΔΕΠΥ

Βασικές αρχές αναγνώρισης, Επιδημιολογία, Κλινική Εικόνα & Διαγνωστικά κριτήρια (DSM-IV, DSM-5, ICD-10), Sluggish Cognitive Tempo, Γενετικοί -βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου, Νευροψυχιατρική νευροψυχολογική θεώρηση της ΔΕΠΥ, Επιτελικές λειτουργίες. Ψυχοκοινωνικοί εκλυτικοί παράγοντες της απρόσεκτης ή/και διασπαστικής συμπεριφοράς. Παραδείγματα καθημερινότητας, Παρακολούθηση αποσπασμάτων διαλέξεων διεθνών ειδικών επιστημόνων, βίντεο.

Η αναπτυξιακή πορεία των ατόμων με ΔΕΠΥ

Πρώιμα χαρακτηριστικά σε βρέφη και νήπια- ο ρόλος του παιδιάτρου. Συμπτώματα Υπερκινητικότητας – Ελλειμματικής Προσοχής στην προσχολική ηλικία, ΔΕΠΥ και λειτουργικότητα στη σχολική ηλικία, Ασκήσεις, βίντεο, συζήτηση-εποπτεία περιπτώσεων εκπαιδευομένων, Κλινική εικόνα και επιπτώσεις στην εφηβεία, Αξιολόγηση και διαχείριση στην ενήλικη ζωή. ΔΕΠΥ και συνοσηρότητα στην πορεία της ζωής, παρουσίαση και σχολιασμός κλινικών περιπτώσεων.

Μεθοδολογία διάγνωσης της ΔΕΠΥ

Συνέντευξη με γονείς, παιδί/έφηβο, Κλινική και ψυχομετρική αξιολόγηση (συνεντεύξεις/ερωτηματολόγια/δοκιμασίες), Αξιολόγηση της οικογένειας, Δοκιμασίες Αξιολόγησης του Γνωστικού Επιτελικού Προφίλ στη ΔΕΠΥ, Διαταραχές Συμπεριφοράς στη ΔΕΠΥ, Συνύπαρξη της ΔΕΠΥ με άλλες Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές. ΔΕΠΥ και Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος, Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠΥ- Εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικής προσαρμογής - Σύνθεση ευρημάτων αξιολόγησης, ανακοίνωση διαγνωστικής εκτίμησης. Παρουσίαση περίπτωσεων, Βιβλιογραφική ενημέρωση, Βιωματική εξάσκηση, Ασκήσεις παρατήρησης μέσω βίντεο.

Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ, Φαρμακευτική θεραπεία, Προγράμματα Ψυχοεκπαίδευσης Γονέων, Εκπαίδευση σε βασικές τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς στην προσχολική και σχολική ηλικία, Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ στην προσχολική και σχολική ηλικία, Προγράμματα Εξάσκησης Επιτελικών Λειτουργιών – βίντεο, Παρεμβάσεις διαχείρισης μαθητών με ΔΕΠΥ (τεχνικές), Αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ στο σχολικό χώρο , βιωματική άσκηση, Συνεργασία σχολείου-οικογένειας, Γνωσιακές-Συμπεριφορικές προσεγγίσεις, Εποπτική Συμβουλευτική (coaching) σε νέους Συνεισφορά του Εργοθεραπευτή στην αποκατάσταση της ΔΕΠΥ, Βασικές αρχές εφαρμογής Νευροανάδρασης στη ΔΕΠΥ -βιωματική άσκηση, Εφαρμογές άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων, Βιβλιογραφική ενημέρωση, παρουσίαση περιπτώσεων.

Επιπτώσεις της ΔΕΠΥ - Διεθνή και Ελληνικά Δεδομένα

Η σημασία της έγκυρης διάγνωσης και πρώιμης παρέμβασης για το άτομο και την κοινωνία, Μακροχρόνια παρακολούθηση παιδιών & οικογενειών, μετάβαση στην ενηλικίωση, Υπηρεσίες & Νομικό πλαίσιο ΔΕΠΥ στην Ελλάδα - Ιστοσελίδες – Φορείς.

Αιτήσεις Συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ - ΑΤΕΙ, κυρίως επαγγελματίες από το χώρο της ψυχικής & γενικής υγείας, της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης και της αποκατάστασης.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της εκπαιδευτικής αξίας του μετεκπαιδευτικου προγράμματος, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.
Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων: συναφής επαγγελματική εμπειρία, μεταπτυχιακές σπουδές, γνώση αγγλικής γλώσσας, βαθμός βασικού πτυχίου, υψηλό κίνητρο.

Υποβολή Αιτήματος Συμμετοχής

Με αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: adhd.uoa.gr@gmail.com
ΓΕΝΙΚΟ κοστος φοιτησης


420 €

Kαταβολή σε 2 δόσεις


400 €

Εφάπαξ Καταβολή
ΑΝΕΡΓΟΙ

Έκπτωση 20% (με βεβαίωση ανεργίας)

340 €

Kαταβολή σε 2 δόσεις


320 €

Εφάπαξ Καταβολή
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

>4 ατόμων: επιπλέον έκπτωση 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

380/360 €

ΑΝΕΡΓΟΙ

305/290 €

Επικοινωνία